Protecció de dades

¿Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Identitat:                 SOLINDATA S.L.

Direcció Postal:       C/ ISAAC ALBENIZ Nº 34 – BOADILLA DEL MONTE (28660)

Correu Electronic:    solindata@solindata.com

Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPO:         dpo@solindata.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SOLINDATA S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de proporcionar els serveis o informació que ens sol·licitin, així com aquella informació que estigui d’acord amb els seus interessos per millorar la seva experiència d’usuari i elaborar un “perfil comercial” prenent decisions personalitzades partint d’aquest perfil.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades i obtingudes durant la prestació dels serveis sol·licitats mentre duri la relació comercial es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la sol·licitud d’informació o contractació dels serveis de SOLINDATA SL. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a altres empreses del grup SOLINDATA S.L. per a finalitats administratives internes, o, si fos necessari, per a l’execució del contracte de prestació del servei per a la finalitat de la qual l’interessat ha facilitat les seves dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació vers si a SOLINDATA S.L. estem tractant les dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, demanar la seva supressió, quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Els usuaris també podran oposar-se al tractament de les seves dades. SOLINDATA S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de reclamacions.

INFORMACIÓ ADDICIONAL de protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: SOLINDATA S.L.

Dir. Postal: C/ ISAAC ALBENIZ Núm. 34 – Boadilla del Monte (28660)

Correu elect .: solindata@solindata.com

Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPO: dpo@solindata.com

Call Now Button