Experts en MicroStrategy

Analistes en PowerCenter

Solució integral de data warehousing

Business Intelligence

Solindata és una empresa de serveis especialitzada en Business Intelligence formada per consultors amb una àmplia experiència tècnica en tots els sectors.

Estem certificats en MicroStrategy i en PowerCenter d’Informatica, amb la qual cosa podem oferir una solució integral de data warehousing en qualsevol projecte.

És la seva empresa conscient del valor de les seves dades?

Segurament els seus competidors sí ho seran, i sabran que avui en dia l’element diferenciador del seu negoci són les seves dades i l’ús que d’aquestes es fa, la qual cosa ajuda directament en la presa de decisions, imposant i definint indirectament el desenvolupament de noves estratègies de millora per al seu negoci.

La transformació digital i les noves tecnologies aporten les eines de consulta i anàlisi de les dades necessàries per a qualsevol negoci, en qualsevol moment, en qualsevol lloc del món, oferint infinites oportunitats de millora i noves línies de negoci, augmentant així la seva eficiència i competitivitat vers els altres.

ÚNICAMENT LES EMPRESES QUE ESTIGUIN PREPARADES PODRAN UTILITZAR AQUESTES DADES PER ARRIBAR A NOUS CLIENTS, MILLORAR I FER CRÉIXER EL SEU NEGOCI.

El volum d’informació actual, la diversitat de formats i fonts, així com la disponibilitat de les pròpies dades, han modificat la naturalesa analítica disponible avui en dia per a les empreses, passant d’una analítica trimestral a analítiques predictives, prescriptives i, sobretot, analítiques operacionals en temps real.

A quins reptes s’enfronta la seva empresa per trobar valor en les seves dades?

El major repte serà sempre saber què fer amb les seves dades, quines són realment útils i conèixer el veritable valor que tenen, així com l’impacte socioeconòmic de la seva adequada explotació.

Per garantir l’èxit d’un projecte d’anàlisi de dades han de:

  • Identificar els principals problemes, necessitats i prioritats de l’organització per tal d’utilitzar la informació per obtenir la millor solució possible.
  • Millorar els mètodes, tècniques i eines de captura i anàlisi de les dades.
  • Incentivar i incrementar l’ús de la informació obtinguda en la seva organització.
  • Contractar personal qualificat en la implantació i desenvolupament de sistemes i eines de lectura, transformació, anàlisi i visualització de dades.

Disposar de solucions analítiques potents, alhora que intuïtives, de fàcil ús, i que siguin capaces de mostrar informació realment útil en temps real es transformarà en una millora ràpida, contínua i de constant evolució que impulsarà el creixement del seu negoci.

ASSUMIR LA IMPORTÀNCIA I EL VALOR DE LES DADES GARANTEIX LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES EN UNA ECONOMIA GLOBALITZADA QUE LES OBLIGA A LA CREACIÓ DE NOVES EXPERIÈNCIES DIFERENCIADORES PER ALS SEUS CLIENTS.

Analitzi les seves dades, sigui més competitiu

El veritable valor de les dades resideix en la capacitat de interpretar-les i així poder prendre decisions intel·ligents que ajudin a l’èxit del seu negoci.

Des de Solindata, volem contribuir a trobar el veritable valor de les seves dades, a gestionar-les i analitzar-les eficaçment, a trobar les millors solucions a les seves necessitats; en definitiva, volem acompanyar-los en el seu creixement empresarial.

“El valor de les dades”

Consultoria

A més de l’assessorament en la seva estratègia de negoci, incloem la gestió de tot el projecte de servei i/o desenvolupament (Gestió d’equips, Gestió de riscos, Gestió del programari, Control pressupostari del projecte, Planning…), aportant innovació, últimes tendències i tecnologies del mercat, la qual cosa agilitza la seva presa de decisions.

Disseny

El disseny tècnic, que engloba el desenvolupament i implementació del model de dades a utilitzar, unificant les diferents fonts d’orígens de dades, i desenvolupament de processos de càrrega, lectura i transformació de dades (ETL). El disseny gràfic, desenvolupament visual, gràfic, atractiu i personalitzat de l’eina, ja sigui per a la seva utilització via web, Android, Iphone, o Ipad, tenint en compte l’eficiència i usabilitat de l’usuari final.

Formació

Incloem sessions de formació als usuaris finals de les diferents eines desenvolupades, garantint, una vegada més, l’èxit del seu projecte i, per tant, la productivitat del seu negoci.

Transformació digital

A més, Solindata s’adapta als seus clients, oferint serveis personalitzats segons les seves necessitats, on s’inclouen sempre l’anàlisi, el disseny, la implantació i el suport dels desenvolupaments requerits.

Administració

incloem als nostres serveis l’Administració tant de l’eina desenvolupada, els seus usuaris, accessos, rols de seguretat, permisos, etc. com de les aplicacions matrius per al seu desenvolupament.

Mantenimient

Oferim serveis de manteniment i millora contínua dels nostres desenvolupaments, detectant possibles punts de millora, gestionant tot el seu cicle de millora contínua de servei fins a la seva posada en producció, garantint així el bon funcionament i l’estabilitat dels nostres desenvolupaments, fet que suposa un alt nivell de seguretat i rendiment per als nostres clients.

Podem ajudar-te?

Sabem que, com a consultors, hem d’acompanyar als nostres clients, per això, treballem amb ells mà a mà allà on siguin, movent-nos per tot Espanya i Europa, a qualsevol lloc que el client necessiti.

Els nostres clients

El nostre major motiu de satisfacció i orgull és veure com any rere any s’incrementa la confiança que els clients dipositen en nosaltres.

Els nostres socis tecnològics

Call Now Button