1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web (en endavant, EL WEB), del qual és titular SOLINDATA S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DEL WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DEL WEB atribueix la condició d’usuari d’aquest i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden tenir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL PROPIETARI DEL WEB, o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DEL WEB, en compliment de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, l’informa que:

 • El responsable és SOLINDATA S.L.
 • El seu CIF és: B84608215
 • El seu domicili és a: C/ ISAAC ALBENIZ Núm. 34, 28660, Boadilla del Monte, MADRID
 • Inscrita en el registre mercantil de Madrid, Foli 153 – Tom 22336 – Llibre 0 – Full M398812 – Sec. 8 – Insc. 1.ª
 • Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
 • Mail: solindata@solindata.com
 • Tlfn: 931.847.238

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït; no obstant això, EL PROPIETARI DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al ompliment previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DEL WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra, la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DEL WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB, sense que pugui entendre que el seu ús o accés atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Queden prohibides la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DEL WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page, o pàgina d’inici, del nostre lloc web; així mateix, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DEL WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi a partir d’aquests.

 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tot tipus dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple.

EL PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

EL PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i que no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.

EL PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita al aquests, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut.

EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del qual és responsable SOLINDATA SL. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

EL PROPIETARI DEL WEB es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, SOLINDATA S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili de SOLINDATA S.L. situat en C/ ISAAC ALBENIZ Núm. 34, 28660, Boadilla del Monte (MADRID), identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i altra normativa aplicable.

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DEL WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquestes.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem mitjançant aquests últims la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el título III, artículo 22 de la Ley 34 / 2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament, i sota la seva responsabilitat, que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a qualsevol litigi que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DEL WEB, s’aplicarà la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de MADRID (Espanya).

 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Call Now Button