Quan sigui necessari obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del qual és responsable SOLINDATA SL. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

EL PROPIETARI DEL WEB es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, SOLINDATA S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili de SOLINDATA S.L., ubicat en C/ ISAAC ALBENIZ, Núm. 34, 28660, Boadilla del Monte, MADRID, identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable.

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DEL WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquesta.

Si opta per abandonar el nostre lloc web mitjançant enllaços a llocs web que no pertanyen a la nostra entitat, EL PROPIETARI DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el título III, artículo 22 de la Ley 34 / 2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Call Now Button